Flexhuset

Friskis och svettis

Friskis & Svettis Visby är en ideell idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Vi är idag Gotlands största idrottsförening
med över 5000 betalande medlemmar. Alla som tränar med F&S är medlemmar och kan göra sin röst hörd på årsmötet varje vår.

Som medlem är du försäkrad på väg till, från och även på träningen.
Du får gratistidningen Friskispressen varje år.